This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Get Adobe Flash player

Cele projektu

„Festiwal Smaków”:

1. Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej na obszarze działania partnerów projektu do momentu zakończenia realizacji projektu poprzez wspólne wypracowanie nowej oferty kulinarnej produktów tradycyjnych i lokalnych na Szlaku Kulinarnym, stanowiącym nowy innowacyjny produkt.

2. Wzrost poziomu integracji środowisk działających w sferze turystyki na obszarze LGD partnerów projektu do momentu zakończenia realizacji projektu mierzony udziałem grup docelowych w przedsięwzięciach integracyjnych tj. udział w cyklicznych kiermaszach.

3. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez: tworzenie sieci sklepików, restauracji - Sieć "Nasze Kulinarne Dziedzictwo".

4. Inicjowanie powstawania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach tradycyjnych sektora gospodarki oraz LSR tj. promocja dziedzictwa kulinarnego.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie powyższych celów, za pomocą odpowiednio przyporządkowanych zadań:

Ad. 1. Powstanie oznakowanego „Szlaku Kulinarnego” wraz z infrastruktura promocyjną (w postaci strony internetowej o szlaku, map pozwalających na bezpośrednie dotarcie do poszczególnych elementów szlaku, ksiązką kulinarną, która pozwoli na powrót do tradycji niejednej kobiecie), pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej, która obecnie istnieje na obszarze LGD. Wspólna oferta kulinarna zostanie wypracowana w oparciu o zarejestrowane produkty tradycyjne.

Ad. 2. Powstanie „Szlaku Kulinarnego” zaangażuje lokalnych przedstawicieli sektora turystycznego do upowszechnienia regionalizmu na obszarze LGD, poprzez organizacje cyklicznych kiermaszy produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnego rękodzieła.

Ad. 3. Powstanie oznakowanego „Szlaku Kulinarnego” przyczyni się do zbudowania Sieci „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Osoby wchodzące w skład „Szlaku Kulinarnego” stworzą sieć sklepików i restauracji, w których turysta będzie mógł skosztować regionalnych, tradycyjnych potraw. Stworzenie sieci pozwoli poszczególnym jej przedstawicielom na wspólną promocję siebie i idei, jaką jest „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz wynikającą z rynku potrzebę podnoszenia standardu usług turystycznych. Sama idea stworzenia sieci lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych kulinarnych stanie się składową Sieci „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, tak popularnej na terenie całej Polski. Celem projektu nie jest powstanie nowych sklepików, a jedynie oznakowanie (sieciowanie) istniejących, o ile będą się one wpisywać w koncepcję szlaku kulinarnego.

Ad. 4. Wpisanie na listę 10 produktów tradycyjnych z obszaru LGD, stanie się początkiem wprowadzenia na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach tradycyjnych. Zapoczątkowanie procesu wdrażania produktów tradycyjnych w jadłospisy lokalnej społeczności, stanie się motorem do dalszych poszukiwań produktów tradycyjnych regionu wśród pozostałych przedstawicieli rynku turystycznego.

 

Zgodność celów projektu współpracy wpisuje się w cele Lokalnych Strategii Rozwoju.

Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider"

1. Szlak Wokół Słońca -markowym produktem turystycznym: Szlak Produktu Lokalnego.
2. Animowanie współpracy społeczności lokalnej - Promowanie "Systemu Dziedzictwa Kulinarnego".

W projekcie zakładamy powstanie nowego produktu markowego jakim będzie Szlak Kulinarny. „Szlak Kulinarny” stanie się składową „Szlaku Wokół Słońca”. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (poprzez pozyskanie za pomocą LGD funduszy w ramach projektów: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe projekty) przyczyni się do stworzenia produktu regionalnego jakim będzie Szlak Wokół Słońca, który będzie zawierał pojedyncze markowe produkty kulturowe, historyczne i przyrodnicze, które w połączeniu będą stanowić pakiet turystyczny. Elementami składowymi szlaku będą wszystkie inwestycyjne projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Oprawą szlaku będą zespoły folklorystyczne, utworzone również w ramach dofinansowania. Końcowy produkt będzie miał swoje uwieńczenie w 2015 roku, kiedy wszystkie złożone przez wnioskodawców projekty zostaną zrealizowane i rozliczone. „Szlak Wokół Słońca” zawierający miejsca atrakcyjne, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi powstały w czasie trwania LEADERA zostanie wzbogacony o ofertę kulinarną, która przełoży się na „Szlak Kulinarny” stworzony w ramach projektu współpracy.

 

Stowarzyszenie "G5"

Aktywna promocja walorów turystyczno -kulturowych regionu: Znana marka turystyczna - Ponidzie Królewskie Wdrożenie innowacyjnych produktów turystycznych.

W projekcie zakładamy powstanie nowego produktu markowego jakim będzie Szlak Kulinarny. „Szlak Kulinarny” wypromuje Ponidzie Królewskie pod katem regionalizmu – produktu tradycyjnego. Dotychczasowe działania LGD wypromowały region stricte turystyczny. Projekt współpracy pozwoli na promocje bazy żywieniowej, która zostanie oznakowana. Turysta odwiedzający Ponidzie Królewskie będzie otrzymywał pakiet informacji nie tylko o atrakcjach turystycznych ale również o regionalizmie w kuchni.

 

Perły Ponidzia

Poprawa atrakcyjności infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej: Powstanie ścieżek i tras turystycznych

W projekcie zakładamy powstanie nowego produktu markowego jakim będzie Szlak Kulinarny. W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju LGD nakierowane jest na poprawę atrakcyjności turystycznej. „Szlak Kulinarny” stanie się uzupełnieniem oferty turystycznej, pod katem żywieniowym. Turysta pozyska informacje nie tylko o atrakcjach znajdujących się na terenie LGD, ale również o produktach tradycyjnych, które z pokolenia na pokolenie są przyrządzane w kuchni regionalnej. Turysta na ścieżkach i trasach turystycznych zostanie zaproszony do skosztowania dań z regionu z nutką tradycji.